W konferencji uczestniczyło znakomite grono naukowców, przedstawiciele władz lokalnych i parlamentarnych oraz młodzież z ponadpodstawowych szkół kołobrzeskich. Poniżej przedstawiamy poruszoną tematykę z możliwością pobrania referatów.

Ochrona wód i wybrzeża  Morza Bałtyckiego   w obliczu zagrożeń ekologicznych”

Sesja referatowa cz.1

Referat 1:  prof. dr hab. Tomasz Heese – Politechnika Koszalińska –  „ Przyrodnicze uwarunkowania gospodarczego wykorzystania  strefy  przybrzeżnej Bałtyku”.

Referat 2:  dr Edward Wiśniewski –  RSTU Kołobrzeg – „ Sektory wykorzystania przestrzeni morskiej Bałtyku w okolicach  Kołobrzegu”.

Referat 3:  prof. dr hab. inż. Waldemar Kuczyński – Politechnika Koszalińska – „ Potencjał odnawialnych źródeł  energii na terenie Polski Północnej”.

Referat 4:  dr Mariusz Miedziński – Akademia Pomorska w Słupsku –  „Konflikty ekologiczno-urbanistyczne w strefie pobrzeża Morza Bałtyckiego na przykładzie Kołobrzegu”.

Referat 5:  dr Monika Wiśniewska – Centrum Edukacji Morski Instytut Rybacki w Gdyni  - „ Współczesne problemy Bałtyku”.

 

Sesja  panelowa

Tematyka:  Ochrona środowiska morskiego i  nadmorskiego, działania proekologiczne na Bałtyku, farmy wiatrowe na Bałtyku.

Uczestnicy:          

Prof. dr hab. Zbigniew Sobisz – Akademia Pomorska Słupsk,

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Bohdal  Politechnika Koszalin,

Prof. dr hab. inż. Artur Bejger – Politechnika Morska w Szczecinie

Artur Lijewski – Prezes Zarząd Portu Kołobrzeg,

Krzysztof Plewko – Prezes Stowarzyszenia „Ekologiczny Kołobrzeg”

 

Zarząd RSTU dziękuje bardzo za wsparcie finansowe i merytoryczne:

1. Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania "Morze i Parsęta" w Kołobrzegu
2. Miasto Kołobrzeg
3. Powiat Kołobrzeski
4. Województwo Zachodniopomorskie
 

Dziękujemy za patronat 

Pani Annie Mieczkowskiej - Prezydent Miasta Kołobrzeg 
Panu Tomaszowi Tamborskiemu - Starosta Kołobrzeski
Pani Annie Bańkowskiej - Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego