Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Zarząd RSTU przedstawił swoje stanowisko w sprawie obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego oraz zaproponował zmiany w/w rozporządzeniu. Treść listu do Ministra Zdrowia do pobrania za pomcą poniższego linku

Pismo RSTU do Ministraz Zdrowia

 

Staraniem Regionalnego Stowarzyszenia Turystyczno-Uzdrowiskowego (RSTU) 6 kwietnia b.r. odbyła się w Regionalnym Centrum Kultury w Kołobrzegu konferencja branżowa, której tytułem był „Wpływ zrównoważonej turystyki na rozwój lokalny miasta Kołobrzeg”.

Intencją RSTU, organizatora konferencji, było stworzenie forum dla pogłębionej dyskusji i refleksji nad aktualnym stanem i perspektywami kołobrzeskiej turystyki i jej oddziaływaniem na rozwój Kołobrzegu.

POLSKO –NIEMIECKIE SYMPOZJUM NAUKOWE
„Opieka medyczna w aspekcie 50-letniej współpracy Uczelni Medycznej z nadmorskim kurortem na przykładzie Poznania i Kołobrzegu”